เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 หลักการทำงาน
     SMART DRYER เครื่องอบแห้งประหยัดพลังงาน (Energy Saving Dryer) ทำงานโดยการนำเอาความร้อนจากอากาศร้อนชื้นที่ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Heat Recovery)ด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) โดยอากาศภายนอกที่เข้ามาจะถูกอุ่นให้ร้อนโดยแลกเปลี่ยนความร้อนที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) จากนั้นอากาศร้อนจะผ่านเคลื่อนที่ผ่านคอยล์ร้อน เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นอีก จากนั้นจะผ่านเข้าสู่ห้องอบสู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลดความชื้น เพื่อดูดซับความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ จากนั้นอากาศอุ่นที่มีความชื้นจะถูกนำแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้ง และความชื้นหรือน้ำในอากาศจะถูกทำให้ควบแน่นเป็นน้ำแล้วปล่อยทิ้งไป โดยระบบจะทำงานหมุนเวียนเช่นนี้ไปจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นตามต้องการ

 ข้อดีในการใช้เครื่องอบแห้งประหยัดพลังงาน SMART DRYER

1. ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
เนื่องจากการอบแห้งด้วยระบบประหยัดพลังงานนั้นเป็นระบบที่สามารถนำเอาพลังงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บคืนความร้อนหลังการอบแห้งกลับมาใช้ใหม่ และทำให้ระบบมีการสูญเสียความร้อนน้อยที่สุด ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องอบไฟฟ้าและเครื่องอบแก๊ส

2. ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency)
เนื่องจากการอบแห้งด้วยระบบประหยัดพลังงานจะมีประสิทธภาพเชิงความร้อนสูงถึง 400% ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 95% และการใช้แก๊สจะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนอยู่ที่ประมาณ 85% นอกจากนี้เครื่องอบแห้งประหยัดพลังงาน SMART DRYER ยังมีระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่(Heat Recovery System) ถึง 2 ชั้น จึงสามารถนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. ปราศจากสิ่งปนเปื้อน (No Contaminate) 
ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น แมลง เขม่า ควันหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์

4. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Best Product Quality)
เนื่องจากเป็นการอบแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิไม่เกิน 75 อางศาเซลเซียส เป็นการช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของกลิ่น สี รสชาติ ผิวสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ

5. สามารถควบคุมการอบแห้งได้อย่างแม่นยำ (Controllable)
สามารถปรับตั้งอุณหภูมิความชื้นได้ตามต้องการ ด้วยอุปกรณ์ควบคุม PLC สั่งการด้วยหน้าจอสัมผัส (Touchscreen) พร้อมแสดงกราฟอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบ Real Time และสามารถตั้งค่ารูปแบบการอบแห้ง อุณหภูมิ ความชื้นในแต่ละช่วงระยะเวลาอบแห้งได้แตกต่างกันถึง 10 ช่วงเวลา ช่วยให้สามารถตั้งค่าการอบที่เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงตั้งเวลาปิดเครื่องได้อัตโนมัติ

6. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)
ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศเช่น ควัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากไม่ได้ใช้ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

Powered by MakeWebEasy.com