การทำสัปปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

การทำสัปปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

 วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1. เนื้อสัปปะรด 2.5 กิโลกรัม (เนื้อสัปปะรดที่ปลอกเปลือก เลาะตาและแกนออกแล้ว)
2. กรดซิตริก
3. น้ำตาลทราย
4. แคลเซียมคลอไรด์
5. โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์

ขั้นตอนการทำสัปปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

1. น้ำผลสัปปะรดมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วหั่นเป็นแว่น ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร เจาะแกนกลางและปอกเปลือก นำมาล้างด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้ง แล้วนำขึ้นทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำนาน 5 นาที

2. นำสัปปะรด 2.5 กิโลกรัม แช่ในสารละลายกรดซิตริก 0.5% ซึ่งเตรียมได้จากน้ำ 3000 กรัม กรดซิตริก 15 กรัม แช่นาน 15 นาทีจากนั้นนำไปล้างน้ำสะอาด 2 ครั้งสะเด็ดน้ำ 5 นาที

3. แช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 0.5% ซึ่งเตรียมได้จากน้ำ 3000 กรัม สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 15 กรัม แช่นาน 20 นาที จากนั้นนำไปล้างน้ำสะอาด 2 ครั้งสะเด็ดน้ำ 5 นาที แล้วนำมาต้มในน้ำเดือดนาน 10 นาที จนกระทั่งสัปปะรดนิ่ม สะเด็ดน้ำ 5 นาที

4. การแช่อิ่มวันที่ 1 เตรียมน้ำเชื่อมความเข้มข้น 40 บริกซ์ ละลายน้ำตาล 1200 กรัม กรดซิตริก 6 กรัม น้ำเดือด 1800 กรัม และโซเดียมแมตาไบซัลไฟต์ 0.6 กรัม ได้น้ำเชื่อมน้ำหนัก 3000 กรัม โดยชั่งน้ำหนักและจดบันทึกแล้วนำไปตั้งไฟจนน้ำตาลละลาย สังเกตุเมื่อมีไอขึ้นให้ยกลงจากเตา หรืออุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส และนำมาชั่งน้ำหนักให้ได้น้ำหนักเท่าเดิม หากน้ำหนักหายไปให้เติมน้ำร้อนให้ได้น้ำหนักเท่าเดิม จากนั้นนำสัปปะรดที่ต้มแล้วใส่ลงไปแล้วปิดด้วยจานกระเบื้องเพื่อให้สัปปะรดจมลงไปในน้ำเชื่อมนาน 20-24 ชั่วโมง

5. การแช่อิ่มวันที่ 2 ตรียมน้ำเชื่อมความเข้มข้น 50 บริกซ์ นำสัปปะรดที่แช่อิ่มมาสะเด็ดน้ำ 5 นาที จากนั้นเติมน้ำตาลทราย 700 กรัมลงในน้ำเชื่อมที่เหลือจากการแช่ในครั้งแรก ชั่งน้ำหนักแล้วจดบันทึกไว้ จากนั้นนำไปตั้งไฟให้น้ำตาลละลายเมื่อน้ำเดือดให้ยกลง ชั่งน้ำหนักให้ได้น้ำหนักเท่าเดิม หากน้ำหนักน้อยให้เติมน้ำนร้อนเพื่อให้ได้น้ำหนักตามต้องการ จากนั้นนำสัปปะรดมาแช่ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ แช่นาน 20-24 ชั่วโมง

6. วันที่ 3 เมื่อครบกำหนดแล้วนำสัปปะรดขึ้นจากน้ำเชื่อมทิ้งให้สะเด็ดน้ำ 5 นาที แล้วนำสัปปะรดไปจุ่มในน้ำอุ่นจัดๆประมาณ 70 อางศาเซลเซียสประมาณ 30 วินาที เพื่อล้างน้ำเชื่อม จากนั้นทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ 5 นาที7. นำสัปปะรดเรียงบนตะแกรงหรือถาด เอนำเข้าตู้อบลมร้อนหรือเครื่องอบแห้ง ตั้งอุณหภูมิอบแห้ง อยู่ที่ประมาณ 50 องศาเซลเซียส อบจนสัปปะรดแห้ง

8. เมื่ออบแห้งแล้วทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ก่อนบรรจุใส่ภาชนะปิดสนิท หรือบรรจุภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com