การทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง

การทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง

     การทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งที่จะเสนอในนบทความนี้ เริ่มจากการทำมะม่วงดอง จากนั้นนำมะม่วงดองมาแช่อิ่มในน้ำปรุงรสสำหรับแช่อิ่ม ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้น จึงนำมะม่วงที่ได้มาอบแห้ง

 สำหรับมะม่วงที่นิยมใช้ในการทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง ได้แก่
1. มะม่วงแก้ว
2. มะม่วงโชคอนันต์ เนื่องจากเนื้อของมะม่วงจะแข็งกว่ามะม่วงชนิดอื่น     มะม่วงแช่อิ่มที่ได้จากสูตรนี้จะไม่ได้อบจนแห้งสนิท เพื่อให้เนื้อของมะม่วงอบแห้งมีลักษณะนิ่ม ไม่แข็งจนเกินไป หากต้องการเก็บเป็นเวลานาน อาจจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็น

 วิธีทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การทำมะม่วงดอง1.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1.1.1  มะม่วงแก้วดิบ
1.1.2 น้ำเกลือ 10% (น้ำสะอาด 9 กก. เกลือ 1 กก.)
1.1.3 น้ำแคลเซียมคลอไรด์ 0.5-1.0% (น้ำสะอาด 1 กก. แคลเซี่ยมคลอไรด์ 50-100 กรัม) หรือน้ำปูนใส (โซเดียมไฮดรอกไซด์)

1.2 ขั้นตอนการทำมะม่วงดอง
1.2.1 คัดเลือกมะม่วงแก้วดิบ ล้างให้สะอาด
1.2.2 ต้มน้ำเกลือ 10% ผสมแคลเซียมคลอไรด์ 0.5% กรองด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ให้เย็น
1.2.3 นำมะม่วงบรรจุใส่ถุงพลาสติก ซึ่งรองอยู่ในภาชนะถังดอง เทน้ำเกลือที่เตรียมไว้ให้ท่วม ไล่อากาศ มัดถุงให้สนิท
1.2.4 ดองน้ำเกลือทิ้งไว้ 2-4 สัปดาห์ นำไปแช่อิ่มหรือบริโภคได้

2. การทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง1.1 ส่วนประกอบ
1.1.1 เนื้อมะม่วงดอง 1500 กรัม
1.1.2 น้ำปรุงรส : น้ำสะอาด 600 กรัม + น้ำตาล 750 กรัม + เกลือ 15 กรัม + น้ำส้มสายชู 150 กรัม

1.2 ขั้นตอนการทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
1.2.1 นำมะม่วงดองมาล้างให้สะอาด ปอกเปลือก
1.2.2 หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ ล้างความเค็มออกให้หมมด
1.2.3 นำมะม่วงบรรจุใส่ภาชนะชั่งน้ำหนักให้เท่ากัน
1.2.4 เตรียมน้ำปรุงรสตามสูตร ต้มให้เดือด กรองด้วยผ้าขาวบาง
1.2.5 นำน้ำปรุงรสที่เย็นแล้ว (ความหวานประมาณ 55 บริกซ์) เทให้ท่วมมะม่วงในภาชนะที่จะแช่อิ่ม
1.2.6 ไล่อากาศออก ปิดถุงให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์
1.2.7 นำมะม่วงแช่อิ่มไปอบในเครื่องลมร้อนหรือเครื่งอบแห้ง โดยอบที่อุณหภูมิ 60-65ºC นาน 4 – 6 ชั่วโมง

แหล่งอ้างอิง : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Powered by MakeWebEasy.com