เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง โปรดักส์ จำกัด
     
     บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นบริษัทในเครือ “แอล.พี. กรุ๊ป” โดยกลุ่มบริษัทของเรา ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี แอล.พี กรุ๊ป ได้แก่
1. บริษัท เซนต้า แพ็ค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท ไฮคุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง โปรดักส์ จำกัด
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

     เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆสามารถเจริญเติบโตได้ดี จึงนิยมยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารหรือถนอมอาหารด้วยวิธีการทำให้แห้งหรือการอบแห้ง (Drying or Dehydration) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ประกอบกับประเทศไทยนั้นเป็นเกษตรกรรมที่มีพืชผลทางการเกษตรออกเป็นจำนวนมากในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ดังนั้นเองเกษตรกรหรือผู้ประกอบการจึงต้องใช้วิธีการอบแห้ง ในการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้อีกด้วย


     โดยในปัจจุบันผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการหรืออุปกรณ์แบบดั่งเดิมในการอบแห้ง เช่น การตากแดด การอบแห้งโดยใช้แก๊ส การอบแห้งด้วยเตาฟืน ฯลฯ ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในการอบแห้ง ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ทำให้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งแบบเดิมได้ยาก ทางบริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง โปรดักส์ จำกัด จึงได้นำเสนอนวัตกรรมในการอบแห้ง SMART DRYER เครื่องอบแห้งประหยัดพลังงาน (Energy Saving Dryer) เครื่องอบแห้งประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้ง เพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง ประหยัดไฟ ลดการปนเปื้อนจากสิ่งปลอมปน
     นอกจากนี้ทางบริษัทยังผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลและเครื่องล้างถุงพลาสติก สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ www.espthailand.com

Powered by MakeWebEasy.com